Thursday, April 11, 2013

Plan Alphabet

Sa bawat desisyon natin, lagi dapat tayong may plan B para kung sakaling hindi magtagumpay ang plan A natin. Pero minsan, mas mabuting walang plan B para makapagfocus tayo sa plan A natin at mapagbutihan ito dahil walang plan B.

No comments:

Post a Comment