Thursday, April 11, 2013

Sa gabing walang maisip na magawa

Sa gabing walang maisip na magawa, pinapanood na lamang ang mga bituing sumasayaw habang nangangarap na ika’y katabi. Sa bawat bulalakaw na dumaraan ikaw ang laging hinihiling. Saan na nga ba napunta ang pag-ibig na wagas? Paano na ang mga pangakong binitawan sa isa’t isa? Magkakaroon pa ba ng pagkakataon para ito’y matupad?

No comments:

Post a Comment